Escola Moragas

Escola oberta d'deducació especial

 
 
 
Coneix-nos millor
qui som?
 • L'Escola Moragas és un centre d'Educació Especial d'iniciativa privada que té establert concert amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
 • Va ser fundada l'any 1940 pel Dr.Jeroni de Moragas, psiquiatre d'infants i catedràtic de pedagogia de la Universitat de Barcelona.
 • Actualment els propietaris i responsables de la gestió som un equip de professionals constituïts en cooperativa de treball associat.
 • El centre consta de 3 seccions: la secció d'ensenyament infantil i primari, amb 4 unitats, i la d'ensenyament secundari, amb les unitats d'ESO, la Secció del GAE (grup d'atenció específica - nois/es amb pluridiscapacitat) i 1 unitat de Transició a la Vida Adulta.
 • S'han realitzat modificacions molt significatives en el currículum ordinari per tal d'adaptar-lo a les necessitats dels nostres alumnes, prioritzant els aspectes d'autonomia personal i social, comunicació, i habilitats prelaborals.
Que ens proposem?

El nostre objectiu és millorar la qualitat de vida de les persones amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats psíquiques, centrant l'acció en l'educació dels nens i adolescents i el suport a les seves famílies. Cerquem la formació integral dels nostres alumnes. Volem que cada un d'ells aconsegueixi, en la mesura de les seves possibilitats:

 • La construcciò de la pròpia identitat. Viure positivament la pròpia realitat. Acceptar-se ell mateix: les pròpies característiques, possibilitats i límits.
 • Viure i valorar les situacions de benestar superant mecanismes i situacions de bloqueig o desconnexió.
 • Millorar la comprensió de la realitat i la capacitat d'adaptar-s'hi.
 • Establir relacions personals positives i d'amistat i esdevenir capaços de participar en la vida de grup.
 • Disposar dels recursos indispensables per actuar eficaçment en la seva vida quotidiana.
 • Desenvolupar potencialitats de pensament, capacitat d'observació, atenció, memòria, concentració, persistència i ordre.
 • Adquirir competències acadèmiques funcionals.
 • Capacitat d'autoregulació que comporta saber escollir i assumir.
 • Capacitat de participar i col·laborar activament en el seu entorn familiar, social i cultural.
 • Domini d'habilitats, estratègies i hàbits necessaris per la integració al món del treball.