Escola Moragas

Escola oberta d'deducació especial

 
 
 

El nostre centre ofereix

 

 
Àrees de treball
 • Comunicació i llenguatge
 • Matemàtica
 • Coneixement del medi natural i social
 • Autonomia personal
 • Educació musical
 • Plàstica i pretecnologia
 • Educació física
 • Activitats esportives: Natació, Hipoteràpia, Rem, Teràpia Aquàtica, Hockey Herba
Escolaritat Compartida
Suport a la inclusió a centres ordinaris
Atencions específiques
 • Logopèdia
 • Fisioteràpia
 • Psicopedagogia
Serveis
 • Menjador
 • Transport
 • Serveis de permanència
 • Activitats extraescolars
  • Judo
  • Capoeira
  • Bàsquet
  • Musicoteràpia
  • Hòquei
Instal·lacions
 • Jardí
 • Gimnàs
 • Aula d'informàtica
 • Tallers:
  • Ceràmica
  • Cuina
  • Fusteria i Pretecnologia
  • Teixits
  • Hort i Jardinería
 
Infantil i Primària

Partint del currículum base de l’escola ordinària, elaborem les adaptacions necessàries proveint als alumnes dels suports adients.

 • Desenvolupament de les potencialitats de pensament, capacitat d'observació, atenció, memòria, concentració, persistència i ordre.
 • Psicomotricitat i expressió.
 • Comunicació i llenguatge.
 • Aprenentatges instrumentals bàsics i funcionals (lectura, escroptura i càlcul).
 • Educació inclusiva participant en activitats de l'escola ordinària
Educació Secundària

S'han realitzat les modificacions del currículum base de la ESO, per tal de treballar adequadament tots els objectius i continguts que els correspon per edat.

 • Aprenentatges acadèmics funcionals.
 • Accès a la realitat natural i social de l'entorn.
 • Educació artística visual i plàstica.
 • Tecnologia
 • Autonomia personal i social.
Programa vida adulta
 • Consolidació i aplicació dels aprenentatges adquirits.
 • Habilitats de funcionament personal.
 • Autonomia a la llar.
 • Ús de recursos i serveis comunitaris.
 • Preparació per al món del treball.
Programa vida adulta

L’escola forma part del Patronat de la Fundació Tutelar Jeroni de Moragas que promociona i dona suport al Taller Jeroni de Moragas (amb Servei Ocupacional i Centre Especial de Treball i gestió d’una Residència) i es propietària de 5 pisos Tutelats a Sant Cugat del Vallés.